Van der Laan Trainingen


HomeLean CultuurIncompanyCustomer Delight PerformancePartnersReferentiesContact
Welkom!
Van der Laan Training, Coaching & Consultancy ondersteunt ruim 22 jaar business improvement, competentieontwikkeling en groei van managers en medewerkers. In iedere organisatie wordt in teams gewerkt. Vaak blijft de collectieve kracht van teams onbenut. Wij geloven in de kracht van de verscheidenheid van de teamleden en begeleiden graag ieders kwaliteiten bij het versterken van teams.

>Interim Management & Consultancy
>People & Change Management
>Lean Management
>Customer Delight Management
>Training (Sales/Service/Projectmanagement)
>Implementeren van proceseigenaarschap.

Ons bureau biedt naast maatwerktraining consultancy 'on the job' bij procesverbetering. Wij leveren meetbare resultaten op het snijvlak van nieuwe processen/ werkwijze en de beweging van de medewerkers hierbij. Onze uitdaging ligt in het creeren van de optimale balans. Het inzetten van de leanfilosofie zorgt voor draagvlak en creativiteit. Veranderingen worden hierdoor aanzienlijk sneller opgepakt en uitgerold. Onze aanpak zit niet in iets 'opleggen', maar juist 'verleggen'. Het resultaat wordt met name bepaald door het bij elkaar brengen van kwantiteit en kwaliteit, door processen aan menscapaciteit te koppelen. We leveren praktische, werkbare en snel uitvoerbare oplossingen.

Stapsgewijs worden richting, inrichting en organisatiecultuur verbonden met de benodigde en aanwezige competenties.