Van der Laan Trainingen


HomeLean CultuurIncompanyCustomer Delight PerformancePartnersReferentiesContact

Motivatie & TeambuildingSalesCommunicatieCoachingCallcenterLean Cultuur - in korte duur!


Voor wie bestemd:
Teams die de onderlinge samenwerking en prestaties willen verbeteren
Managers & Teamleiders


Motivatieprogramma's/Teambuilding

Eigen Waarden als motivator voor succes!
Goed werkende teams inspireren – doordat ze hun echte eigen waarden met duidelijke passie nastreven. Mensen willen in toenemende mate zichzelf kunnen zijn, persoonlijk belangrijke waarden kunnen realiseren in de interactie met hun omgeving – leiderschap over zichzelf. De kunst is verbinding door inspiratie,identiteit en visie te integreren met de ‘harde’ waarden zoals economisch overleven in de markt, winst maken, een optimale carričre vinden, presteren, …

Integratie van waarden en structuren
De uitdaging is om eerst bij jezelf diep te rade te gaan, en uit te vinden wat je echte eigen waarden zijn en je diepere overtuigingen daarachter. Die zijn immers bepalend voor wat je zelf graag uitdraagt en waar je echt energie in zult kunnen en willen steken. Daarmee wordt de basis gelegd voor elke samenwerking, maar ook voor de visie & missie in de onderneming of binnen het team.

Authentiek vormgeven van je echte eigen persoon en functie!
In de training gaan we uit van de eigen praktijksituatie. Je onderzoekt motiverende en demotiverende factoren in je handelen, en leert deze effectief te beďnvloeden. Ook experimenteer je met verschillende gedragsstijlen. Zo vergroot je de mogelijkheden om elkaar te motiveren en tot een betere teamperformance te komen.

De volgende onderdelen komen aan de orde:


Zelfinzicht
• Het verkrijgen van inzicht in jezelf op basis van kleuren (MDI-kleuren).
• Hoe kom ik op mijn collega's en anderen over?

Inzicht in anderen
• Het (h)erkennen van mijn collega’s.

Afstemmen op en verbinding maken met de ander
• Hoe kan ik mijn gedrag afstemmen op de behoeften van teamleden?
• Hoe kan ik mijn gedrag op de teambehoefte afstemmen ter versterking van de samenwerking?

Bruikbare teamafspraken en communicatiestijlen ontwikkelen
• Het onderzoeken van effectieve manieren in de omgang met mensen of collega's die
anders of zelfs "moeilijk" zijn en inzien welke voordelen er verbonden zijn aan een
teambenadering.
• Wat verhoogt of belemmert motivatie?
• Wat zijn mijn kwaliteiten en vervormingen?
• Hoe werkt motivatie bij mij en hoe bij anderen? 
• Hoe ga ik op een constructieve manier om met conflicten of met lastig gedrag?
• Communicatiestijlen en hun invloed op motivatie.
• Weerstand tegen verandering (inhoudelijke en persoonsgebonden aspecten)
• Feedbackplan met elkaar ontwikkelen in praktijk.
• Periodieke interventies en coachen.