Van der Laan Trainingen


HomeLean CultuurIncompanyCustomer Delight PerformancePartnersReferentiesContact

Motivatie & TeambuildingSalesCommunicatieCoachingCallcenterLean Cultuur - in korte duur!


Voor wie bestemd:
Elk team dat service & advies op een klantgerichte wijze wil overdragen.

Communiceren is de verwachting van de klant managen!
Deze trainingen zetten we met name in als het service- en klantgerichtheidsniveau geoptimaliseerd dient te worden. De programma’s maken helder waar de communicatieve kracht en (commerciele) kansen liggen in onze stijl van contact maken en houden met de ander. Veel mensen denken dat hun stijl van communiceren hoort bij hun karakter.....en dus niet te veranderen is.
Niets is minder waar!

Luisteren om te begrijpen
Door de praktische insteek wordt een ieder zich bewust waar morgen al betere resultaten te bereiken zijn.
Luisteren om te begrijpen in plaats van je gelijk te halen is in de hectiek van de dag geen eenvoudig streven, maar vormt wel het basisprincipe in deze sessies.Een ieder krijgt inzicht vanuit de eigen persoonlijke effectiviteit, communicatiestijl en mentaliteit te ervaren waar juist mogelijkheden liggen voor een betere samenwerking en klantcontact.

Routine
Wanneer je klantgericht communiceert wil je weten wat de ander beweegt en bied je van daaruit oplossingen aan. In de praktijk blijkt dat niet altijd eenvoudig. De dagelijkse routine en tijdsdruk bij communiceren zijn daar grotendeels de oorzaak van.
Onze filosofie gaat ervan uit dat het betere resultaten oplevert wanneer mensen de beleving en motieven van de ander als uitgangspunt nemen.
Praktisch leren toepassen van verschillende communicatieve vaardigheden staat in deze training centraal.


De volgende onderdelen komen aan de orde:

Ruimte geven in het gesprek
Feedback geven en ontvangen
Contact, een kwestie van mentaliteit
Het spanningsveld in communicatie
Actief luisteren, vragen stellen en doorvragen
Herkennen en erkennen van gedragsstijlen
Inzicht in jouw persoonlijke communicatiestijl en de effecten daarvan
Herkennen van belemmerende overtuigingen bij jezelf en anderen
Omgaan met bezwaren en weerstand
Positief beïnvloeden en sturen van de communicatie