Van der Laan Trainingen


HomeLean CultuurIncompanyCustomer Delight PerformancePartnersReferentiesContact

Motivatie & TeambuildingSalesCommunicatieCoachingCallcenterLean Cultuur - in korte duur!


Voor wie bestemd:
Teams die na de training het geleerde in praktijk willen borgen (coaching on the job).
Elke medewerker die zijn/haar ‘communicatieve zelfvertrouwen’ wil verbeteren.


Innerlijk kompas
Persoonlijke coaching is ook een onderdeel van ons (maatwerk) dienstenpakket. Na het intakegesprek wordt een stappenplan opgesteld. Het aantal sessies is afhankelijk van de vooruitgang in denken en doen van de deelnemer. Waar de ene deelnemer al na drie sessies het innerlijk kompas heeft (terug)gevonden, kan dat bij de ander iets meer tijd in beslag nemen.

Gedragspatronen
Onze benadering richt zich op gedragspatronen die we ervaren waardoor we niet ons volledig potentieel benutten.
Het ’ont-wikkelen’ van deze stoorzenders geeft ruimte voor groei, zowel in professioneel als in persoonlijk opzicht
We maken mensen hiervan bewust en faciliteren in onze aanpak juist de kwaliteiten en mogelijkheden die iedereen in zich heeft.

Weerstand naar onszelf
Wat we met ons gedrag doen wordt bepaald door hoe we met onszelf communiceren.
De kwaliteit van de communicatie is de kwaliteit van ons leven en werk. Echter, we worden nog wel eens overvallen door blokkades. We neigen in lastige omstandigheden een gevoel van weerstand naar onszelf toe te communiceren wat uiteindelijk niet functioneel voor het resultaat is.
Dit prestatiebelemmerend denken kan op de meest ongelukkige momenten parten spelen.
Het is dan lastig om op een effectieve manier verbinding met de ander te maken.

Verandering van gedachten
De focus ligt op het veranderen van gedrag door verandering van onze gedachten (overtuigingen).
Door het opsporen van onze belemmerende overtuigingen en deze om te buigen zal men effectiever gedrag vertonen.

Onplezierig gedrag
Als we onplezierig gedrag ervaren zijn we geneigd om in de verdediging te gaan of de tegenaanval te openen. Deze reactie wordt ingegeven door oordelen, vergelijken en aannames. Daarbij gaan we meestal ook uit het contact met die ander.
Tijdens de sessies leert men zich hiervan bewust te worden en te specificeren wat ons beïnvloedt. Structuren en communicatievaardigheden worden aangereikt de oorzaken die hierachter schuilgaan weg te nemen. Hier ligt de feitelijke stap om anders te presteren.
Het effect van deze stappen is krachtig en transformerend.