Van der Laan Trainingen


HomeLean CultuurIncompanyCustomer Delight PerformancePartnersReferentiesContact

Motivatie & TeambuildingSalesCommunicatieCoachingCallcenterLean Cultuur - in korte duur!


Masterclass ‘Lean Cultuur- in korte duur’
2-daagse opleiding | Locatie: Den Haag

Voor wie is deze training bestemd?
De training "Lean Cultuur - in korte duur!" is bedoeld voor managers die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij cultuurverandering en b.v. Lean Six Sigma Implementaties. Met name operationeel management, HR-managers, consultants, coaches en projectmanagers zullen grote meerwaarde van deze training ondervinden. Met name als er veel onrust is geweest, snelheid geboden is bij een verander/verbetertraject, of als er belangrijke ambities of doelen gerealiseerd moeten worden.

Inleiding
Bij verandervraagstukken kijk je naar organisatie, structuur en veranderpotentieel van mensen. Daar laat zich een patroon zien, of eigenlijk meer een diagnose.
Is het ambitieniveau wel hoog genoeg, zijn we te traag, te weinig ondernemend….?
Klanten zeggen: “Je zou veel meer kunnen zijn”.
De vraag dient zich aan: gebruiken we als organisatie het volledig potentieel.
Immers, bij verandering gaat het niet om het vermogen te veranderen, maar de belemmeringen die mensen zien of opwerpen om te veranderen: 'het onbenutte verandervermogen'.
Kortom, hoe krijg je daar beweging in?

Deze 2-daagse is bedoeld voor leidinggevenden die Lean Six Sigma allang niet meer zien als een methode maar als filosofie. Verandering in organisaties vraagt niet alleen kennis van de ‘bovenstroom’ waarbij structuur, nieuwe processen en taken opnieuw worden ingericht. De ‘onderstroom’ in organisaties toont de beweging van medewerkers, de veranderbereidheid, en de ingesleten gedragspatronen. Zij bepalen de dynamiek en het resultaat van de nieuwe koers. Juist het leiding geven aan deze gebieden wordt vaak te laat in het verandertraject onderkend. Veel veranderprocessen blijken dan ook niet succesvol. De Lean Doorbraak Methode laat zien hoe je tijdens een verandertraject deze ‘onderstroom’ kunt voorspellen door interventies in te zetten om te schakelen op belemmerende denkbeelden van medewerkers en snel belangrijke ambities en doelen als team kunt realiseren.

Doel
Procesverandering, lean-implementatie en klantgerichtheid vragen om verandervaardigheid van mensen. Vaak doen we 1 stap naar voren en 2 stappen terug. Dat komt omdat het moeilijk is om oude patronen los te laten. Elk team kenmerkt zich door ‘remmers, trekkers en zitters’, die gezamenlijk het succes van de verandering bepalen. Gebleken is dat 80% van de medewerkers ‘vastzit’. Mensen kunnen wel hun gedrag en werkzaamheden herschikken, maar hebben altijd de neiging om onbewust oude, ingesleten routinepaden te bewandelen. Deze training biedt je een aanpak in het creeren van een collectief draagvlak door teams snel blijvend te begeleiden en te stimuleren. De stappen in het programma geven je richting hoe je de kwaliteiten van alle betrokkenen maximaal kunt benutten.

Niet het gedrag maar de denkbeelden over verandering managen
Als je écht gedragsverandering wilt bereiken, dan dien je ‘het denken zelf’ te veranderen: het loslaten van routineuze overtuigingen over de ander, over de situatie en over jezelf; die bepaalt namelijk hoe we naar de wereld kijken. Die overtuigingen zijn de bron van denken, gedrag en dus van resultaat. Als je die overtuigingen kunt aanpakken, kun je ook moeiteloos en snel veranderen. Alleen door te breken met oude conventies en door de belemmeringen aan te pakken die veranderingen in de weg staan, kunnen mensen ongelooflijke hoogten bereiken. Door verandering op een andere manier te benaderen en te kiezen voor inspiratie in plaats van irritatie, kun je verbetering realiseren.
De aanpak laat scherp zien dat verandering is gebaseerd op het maken van keuzes. En keuzes maken kan iedereen. De Lean Doorbraak Methode (LDM™) zorgt direct voor een plezierige gemeenschappelijke aanpak.

PROGRAMMA
Waarom Doorbraak Denken als verandermethode?
Is verandering echt zo lastig?
Wat is jouw veranderuitdaging? Lukt het!
Stappenplan Lean Doorbraak Methode
Waar je struikelt, gloort de oplossing
Focus op gedrag veranderen is zinloos
Niet vanuit ‘Shit’ veranderen, richt je op ‘Shine’
Benadruk verschil tussen ‘handrem of versnelling denkbeelden’
Case ‘De stoelendans’
Analyseer de vaste Kliko-dilemma’s
Gooi bezieling niet op de hoop van belemmering
Verandering zit in je hoofd, niet in je hart
De kracht van je keuze is reuze
Benader verandering als vakantiereis
Transformeer van belemmerend naar bekrachtigend denken

OPBRENGST
Inzicht krijgen in je eigen rol als manager bij een verbeterprogramma
Binnen het team snel en effectief verandercommitment realiseren
Meteen alert zijn op de gevolgen van verandering binnen je organisatie
Direct sturen op kwaliteitsaspecten in het team gericht op voortgang en verbetering
Remmende krachten bij verandering signaleren en deze snel bijsturen
Dreiging van 'verlies' voor medewerkers omzetten in voortgang en creatie
Benutten en inzetten van ieders kwaliteiten en ambities bij nieuwe processen

Teamspirit en energie verzekerd!!